Το too + adjective / adverb έχει την έννοια του υπερβολικού, δηλ. αρνητική, μάλλον δυσάρεστη έννοια και σημαίνει “πάρα πολύ” ή “πιο πολύ από όσο πρέπει“.

He is short. He can’t reach the top shelf.
He is too short to reach the top shelf.

He runs slowly. He can’t win the race.
He runs too slowly to win the race.

It’s too cold to go out without a jacket.
I can’t understand what you are saying. You are speaking too quickly.

Εάν έχουμε ετεροπροσωπία, χρησιμοποιούμε την πρόθεση for. Προσέχουμε όμως να μην επαναλαμβάνουμε το αντικείμενο.

The exercise is too difficult. The students can’t do it.
The exercise is too difficult for the students to do. (ΟΧΙ: to do it)


much too + adjective

You’re much to young to stay out after 10.00.

too much / too mαny + ουσιαστικό

I spent too much money on that computer. Now I regret it.
There is too much sugar in my coffee. I can’t drink it.
You’ve bought too many oranges.
“Is there enough sugar in your coffee?”  –  “There’s too much. I can’t drink it.”


Το enough τοποθετείται μετά το επίθετο / επίρρημα και δηλώνει ότι το επίθετο / επίρρημα είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, δηλ. το enough έχει καταφατική έννοια και σημαίνει “αρκετό, όσο χρειάζεται“.

He is tall. He can reach the top shelf.
He is tall enough to reach the top shelf.

He is short. He can’t reach the top shelf.
He isn’t tall enough to reach the top shelf.

He runs fast. He can win the race.
He runs fast enough to win the race.

I’m eighteen. I’m old enough to vote.

He didn’t study hard enough to get an A in the exam.

Εάν έχουμε ετεροπροσωπία, χρησιμοποιούμε την πρόθεση for. Προσέχουμε όμως να μην επαναλαμβάνουμε το αντικείμενο.

The exercise is easy. The students can do it.
The exercise is easy enough for the students to do. (ΟΧΙ: to do it)


Το enough χρησιμοποιείται πριν από τα ουσιαστικά.

There is not enough beer for everybody to drink.
There is enough sugar in my coffee. I don’t need more.
I can’t buy a car. I don’t have enough money.
I don’t have enough money to buy a car.
“Do you need more money?”  –  “No, thanks. I’ve got enough.”


Το very μπαίνει μπροστά από το επίθετο / επίρρημα και δίνει έμφαση.

This exercise is very easy. I can do it.
My mother can speak English very well.
We enjoyed the show very much.


 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω online μαθήματα για να κατανοήσετε καλύτερα την παραπάνω θεωρία.

English Grammar Lesson – Using ‘Enough’ with Adjectives, Adverbs and Nouns

Too and Enough – How to use them

Too much – Enough – Not Enough


Αφού κατανοήσετε τη θεωρία καλό θα ήταν να κάνετε practice με τις παρακάτω ασκήσεις.

 

 

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon