Αποτελέσματα - Results

LRN – Αποτελέσματα Εξετάσεων – Exam Results

LRN – Αποτελέσματα Εξετάσεων : 100% Επιτυχία !!! Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από τον EsolNet Hellas για την εξεταστική περίοδο Μάϊου 2021 – για το LRN, στο επίπεδο C2 (Proficiency) & Β2 (Lower) …