Συνεχίζουμε Online

Online Μαθήματα

Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά για τα όλα τα επίπεδα (Junior A - Level C2) χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Τάξη (Google Classroom) τα Ψηφιακά Test (Quizizz) και την Ψηφιακή Πλατφόρμα Zoom (Video Conferencing).

Our Blog