Αποτελέσματα LRN – Ιούλιος 2020

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από τον EsolNet Hellas για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2020 – για το LRN, στο επίπεδο C2 (Proficiency) & Β2 (Lower)…. Level C2 η Γιαννούλια Μαρία – Δήμητρα κRead More…