Το ελληνικό “ένας, μια, ένα”   *   a / an  –  one

Το αόριστο άρθρο a / an τονίζει περισσότερο το είδος, ενώ το αριθμητικό one τονίζει περισσότερο τον αριθμό.

The teacher gave me a book to read.
He gave me one book on English grammar and another one on English vocabulary.

Το αόριστο άρθρο a / an χρησιμοποιείται σε εκφράσεις χρόνου ή μετρήσεως με την έννοια του “κάθε“.

I go to school five days a week.
Tomatoes are two euros a kilo.

Αυτό που στα ελληνικά λέμε “μια μέρα, κάποια μέρα” κλπ. στα αγγλικά αποδίδεται με το “one“.

I saw him at the theatre one day.
He came to my house one evening and told me the whole story.

Αυτό που στα ελληνικά λέμε “μια φορά, δύο φορές, τρεις…” κλπ. στα αγγλικά αποδίδονται με “once, twice, three times,….“.

I have English lessons twice a week.
I go to Tripoli once a week.
I visit my grandparents four times a month.

Αυτό που στα ελληνικά λέμε “Μια φορά κι ένα καιρό…” στα αγγλικά αποδίδεται με το “Once upon a time…“.

Once upon a time there were three little pigs….

Αυτό που στα ελληνικά λέμε “κάνα-δύο, μερικοί” στα αγγλικά αποδίδεται με το “one or two / a couple of“.

I will be away for one or two days.
I’m going to London in a couple of months.

Αυτό που στα ελληνικά λέμε “ένας – ένας” στα αγγλικά αποδίδεται με το “one by one“.

The children left the classroom one by one.


Click here to watch a video lesson on  “Interesting ways to use the word ONE”


Some more examples:

Τον είδα ένα πρωί.

I saw him one morning.

Μια γάτα έπιασε ένα ποντίκι χθες.

A cat caught a mouse yesterday.

Συνάντησα έναν από τους τρεις νέους μαθητές που ήρθαν στην τάξη χθες.

I met one of the three new students who came to class yesterday.

Πηγαίνουν στο θέατρο μια φορά το μήνα.

They go to the theatre once a month.

Μια στιγμή παρακαλώ.

One moment please.

Ο δάσκαλος σήμερα φοράει μια μπλε και μια κόκκινη κάλτσα.

The teacher is wearing one blue and one green sock today!

 

Click here to watch a video lesson on Articles (a / an – the)
 
Click here to watch another video lesson on Articles (a / an – the)

 


Before you do some practice have a look at  Special Grammar Points 3 >>>

 

 

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon