Το ελληνικό “και”

Το ελληνικό  “και”  στα αγγλικά αποδίδεται με:

and  :  Συνδέει προτάσεις, φράσεις ή λέξεις του ίδιου τύπου / είδους.

John and Costas are good students.
I admire and respect my parents.

also  (επίσης) Συνήθως μπαίνει πριν από το κύριο ρήμα, όπως τα επιρρήματα συχνότητας.

I can speak English. I can also speak a little German.
My father has a Citroen C2 to drive around the city. He also has a C5 SUV for longer journeys.

as well  :  (επίσης) Συνήθως μπαίνει στο τέλος της πρότασης.

I can speak English; I can speak some German as well.
My father has a Citroen C2 but he has a C5 SUV as well.

as well as  :   Αποδίδει το ελληνικό “καθώς επίσης“.

I like running as well as hiking.


Click here to watch a video lesson on  “as well as”


too  (επίσης) Συνήθως μπαίνει στο τέλος της πρότασης ή μετά από τη λέξη που προσδιορίζει.

I have a car; my brother has a car, too.
I know English; Magda, too, knows English.


Click here to watch a video lesson on  “also – too – as well”


both (και οι δύο) / all three…  :  Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το “και” με αριθμό.

They are both swimming in the pool.
All five students failed the test.

even  :  Αποδίδει το ελληνικό “ακόμα και“. Σε αρνητική πρόταση σημαίνει “ούτε, ούτε καν

It is cold here even in June.
Even John knows French.
I don’t even know her name.
He never even read a word for the test.

even if  :  (ακόμα κι αν)

I will go to the party even if you don’t.


Click here to watch another video lesson on  “also – too – as well”


Click here to watch another video lesson on  “too – as well”


Some more examples:

Θα είναι και ο αδελφός μου στο πάρτι.

My brother will be at the party as well.
My brother will also be at the party.
My brother will be at the party too.

Και οι οχτώ είναι καλοί μαθητές.

All eight (of them) are good students.

Και οι δύο μιλούν αγγλικά.

They both speak English.
Both of them speak English.

Δεν μπορεί ούτε ένα αυγό να βράσει.

He can’t even boil and egg.

Ακόμα κι αν μου το ζητήσει ευγενικά, δεν θα του δώσω το βιβλίο μου.

Even if he asks politely, I won’t give him my book.

Ούτε καλημέρα δεν είπε.

He didn’t even say good morning.


 

Before you do some practice have a look at Special Grammar Points 2 >>>

 

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon