Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 11/01/2014

1. Γιαννακλής Πέτρος – Επεξεργασία Κειμένου (Word 2007)  >  Pass 76%
2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης – Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2007)  >  Pass 80%
3. Κριμπένης Δημήτρης – Παρουσιάσεις (PowerPoint 2007)  >  Pass 80%

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon