Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – Μάιος 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

englishΕπιτυχόντες:

> ESB – B2
– Δημήτρης Ν. Μούσης
– Δημήτρης Κ. Κριμπένης

> ECCE – B2
– Χαράλαμπος Τσιακμάκης

> ΚΠγ – Β2
– Χαράλαμπος Τσιακμάκης

Follow and like us ?