Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας

Εξετάσεις ECCE / ECPE Οι γραπτές εξετάσεις ECPE και ECCE του CaMLA θα διεξαχθούν ως ακολούθως: ECPE – 29 Νοεμβρίου 2014 Εξέταστρα: 175 € – Εγγραφές: 1-30 Σεπτεμβρίου 2014 ECCE – 13 Δεκεμβρίου 2014 Εξέταστρα: 155 € – Εγγραφές: 1-30 Σεπτεμβρίου 2014 ————————————————————————————————————————— Εξετάσεις E.S.B. Οι γραπτές εξετάσεις ESB θα διεξαχθούν ως ακολούθως: Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 Εξέταστρα:…

Περισσότερα