Αποτελέσματα Εξετάσεων ECCE

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που εκδόθηκαν από HAU – Michigan Language Assessment για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – για το ECCE (Β2 – Lower)Read More…

Αποτελέσματα Εξετάσεων ΙΤ-Skills

Ημερομηνία Εξετάσεων  08/02/2020 Εξεταστικό Κέντρο GX481 Επίπεδο: Proficiency (Υπολογιστικά Φύλλα – Excel) Μηλιτσοπούλου Μαρία – Pass 80% ΕπίπεδRead More…

ΑΣΕΠ: Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά

Το ΑΣΕΠ έχει εκδώσει νέο κατάλογο με τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας τα οποία αναγνωρίζει και κάνει δεκτά για την πρόσληψη υπαλλήλων σRead More…