Νέα ενημέρωση για τις εξετάσεις Michigan ECCE & ECPE

Οι εξετάσεις Michigan ECCE και ECPE δεν θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021 όπως είχε ανακοινωθεί.

Μετά την αναβολή των ανωτέρω εξεταστικών περιόδων, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις ECCE/ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2021 αντιστοίχως.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

ecce logo ecpe logo
  • 8 Μαΐου 2021
  • 9 Μαΐου 2021

Follow and like us ?