Μεταφορά εξετάσεων Cambridge English

Οι εξετάσεις Cambridge English Δεκεμβρίου 2020 μεταφέρονται το Μάρτιο 2021

Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στην Ελλάδα και σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Cambridge Assessment English, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι, μέχρι νεοτέρας, θα διεξάγει το 2021 τις γραπτές εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020 Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE).

Για νέες ημερομηνίες διεξαγωγής και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.  

Follow and like us ?