Ενημέρωση για τις εξετάσεις ECCE & ECPE

Μετά την αναβολή των εξετάσεων ECCE/ECPE Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι και οι δύο εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Μάρτιο 2021.

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

  • ECCE : 20 Μαρτίου 2021
  • ECPE : 21 Μαρτίου 2021

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Μαρτίου 2021 αφορούν αποκλειστικά σε υποψήφιους οι οποίοι έχουν εγγραφεί για τις εξετάσεις ECCE/ECPE Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021. Αυτοί οι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτομάτως στις νέες εξεταστικές περιόδους. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE Μαρτίου 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή. Από τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2021, και οι δύο εξετάσεις θα διεξάγονται με την ανανεωμένη μορφή τους.

Follow and like us ?