Αποτελέσματα Cambridge IT Skills Standard

itSkiilsStandardΚατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 13/12/2014  

1. Τσιακμάκης Χαράλαμπος  –  Επεξεργασία Κειμένου (Word 2007) – Pass 97%

Follow and like us ?