Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 17/06/2013  >  Ποσοστό Επιτυχίας: 66,7%

1. Δημοπούλου Αικατερίνη  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)  –  Pass 94%
2. Αναγνωστοπούλου Έφη  –  Βάσεις Δεδομένων (MS Access)  –  Pass 82%
3. Μούσης Δημήτρης  –  Βάσεις Δεδομένων (MS Access)  –  Pass 86%
4. Κριμπένης Δημήτρης  –  Βάσεις Δεδομένων (MS Access)  –  Pass 82%
5. Μούση Ιωάννα  –  Βάσεις Δεδομένων (MS Access)  –  Pass 90%
6. Μούση Ιωάννα  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)  –  Pass 91%

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon