Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 17/06/2013  >  Ποσοστό Επιτυχίας: 100%

1. Γιαννακλή Αγγελική  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 72%
2. Γιαννακλής Πέτρος  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 80%
3. Σπυροπούλου Δήμητρα  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 96%
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 76%
5. Γιαννακλής Χρήστος  – Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 76%
6. Τράγκα Βαρβάρα  –  Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) – Pass 72%

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon