Αποτελέσματα Cambridge IT Skills Proficiency

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 17/07/2014  

1. Γιαννακλή Αγγελική  –  Βάσεις Δεδομένων (Access 2007) – Pass 81%
2. Κριμπένης Δημήτρης – Βάσεις Δεδομένων (Access 2007) – Pass 81%

Follow and like us ?