Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Εξεταστικό Κέντρο GV310

Ημερομηνία Εξετάσεων: 11/01/2014  > Ποσοστό Επιτυχίας 63,6%

1. Γιαννακλή Αγγελική  –  Παρουσιάσεις (Powerpoint 2007) – Pass 88%
2. Γιαννακλής Πέτρος  –  Παρουσιάσεις (Powerpoint 2007) – Pass 76%
3. Σπυροπούλου Δήμητρα  –  Επεξεργασία Κειμένου (Word 2007) – Pass 80%
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  –  Επεξεργασία Κειμένου (Word 2007)  – Pass 76%
5. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  –  Παρουσιάσεις (Powerpoint 2007) – Pass 84%
6. Τράγκα Βαρβάρα  –  Παρουσιάσεις (Powerpoint 2007) – Pass 88%
7. Κριμπένης Δημήτρης – Επεξεργασία Κειμένου (Word 2007) – Pass 76%

Loading

Follow and like us ?
error
fb-share-icon