Αναβολή Εξετάσεων LRN

Ανακοίνωση της Esolnet Hellas σχετικά με τις εξετάσεις 6ης Φεβρουαρίου.

Αναβολή Εξετάσεων 6ης Φεβρουαρίου 2021
Μετά τα νέα μέτρα που ανήγγειλαν οι αρμόδιες κρατικές αρχές την 29η Ιανουαρίου 2021 για την αντιμετώπιση του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλουμε τις εξετάσεις LRN, που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021.
Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις με υπομονή και σύνεση για την ασφαλέστερη διεξαγωγή των Εξετάσεων.
Η νέα ημερομηνία θα σας ανακοινωθεί εγκαίρως.

Follow and like us ?